Informatie voor patiënten

Hartritme-onderzoek

U heeft in overleg met uw huisarts besloten een hartritmeonderzoek te laten uitvoeren. Dit onderzoek geeft uw arts belangrijke informatie over de werking van uw hart, zowel in rust als tijdens inspanning.

Voor dit onderzoek sluit de doktersassistente een ECG recorder aan op uw lichaam die automatisch uw hartritme registreert en waarmee u eventueel zelf kunt aangeven wanneer u klachten heeft. Het onderzoek is volkomen pijnloos. U ontvangt ook een dagboek.

Op deze pagina leggen we uit wat een ECG recorder en een ECG is, wat het onderzoek precies inhoudt en wat u zelf kunt doen om het onderzoek succesvol te laten verlopen.

hartis-holter

Meer informatie

Voorbeelden van activiteiten en klachten:

Krijgt u hartkloppingen tijdens het ontbijten, overslag doordat u lopend boodschappen gedaan heeft, duizeligheid bij fietsen, raakt u weg tijdens huishouden of tuinieren, (steek)pijn in de borst tijdens het televisiekijken of kortademigheid tijdens het slapen?

Voor vragen over (het gebruik) van de ECG recorder en het dagboek kunt u contact opnemen met uw huisarts (en assistente).

Heeft u nog vragen? Stel deze dan aan uw huisarts of de assistente. Ook als u alweer thuis bent. Voor de betrouwbaarheid van de resultaten is het belangrijk dat u weet hoe het onderzoek verloopt en wat u wel en niet moet doen.

Veel mensen zijn gespannen als ze voor een hartritme onderzoek komen. Dat is helemaal niet vreemd, maar daardoor kan het zijn dat u niet alles goed opneemt of misschien wat vergeet. U kunt ook iemand meenemen als de ECG recorder aangesloten wordt. Twee horen meer dan één.

De informatie op deze pagina kan u ook helpen, maar uw arts of de assistente blijven altijd uw eerste aanspreekpunt bij vragen of twijfels.

Heeft u vragen die de huisarts niet kan beantwoorden?
Kijk dan op onze website www.hartis.nl of neem
contact op met de Hartis helpdesk op 088 - 045 06 60.

De recorder en het ECG

Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een kleine draagbare, digitale ECG recorder die voortdurend uw hartritme registreert. We noemen die registratie van uw hartslag een ECG (elektrocardiogram).

Met het ECG krijgt uw arts een goede indruk van uw hartritme in een bepaalde periode (1, 2 of 3 dagen of 1 tot 2 weken). Met de resultaten van het onderzoek en de gegevens uit het door u ingevulde dagboekje kan de arts bepalen of en welke vervolgstappen nodig zijn.

De voorbereiding

U maakt met de assistente een afspraak voor het ophalen en aansluiten van de ECG recorder. Het aanbrengen duurt ongeveer 10 minuten en is volkomen pijnloos. Trek op de dag zelf ruimvallende kleding aan - zoals een trui of een los T-shirt- die u makkelijk over de elektroden kunt aan- en uittrekken.

Het onderzoek

Als de ECG recorder is aangesloten kunt u gewoon weer uw normale activiteiten hervatten. U hoeft verder niets te doen, behalve het dagboek bijhouden dat u van de assistente heeft gekregen.

Niet douchen of baden met de ECG recorder

De ECG recorder draagt u op uw lichaam. Met de recorder mag u niet douchen, baden, zwemmen of naar de sauna, want de recorder is niet waterdicht. De kabels en de elektroden (plakkers) die op uw borst zitten, moeten ook droog blijven.

Voorzichtig uw lichaam wassen met een washandje mag natuurlijk wel. Wanneer u één of meerdere setjes elektroden heeft meegekregen van de assistente kunt u de elektroden en de recorder verwijderen om te douchen.

Droog u na het wassen goed af, gebruik geen bodylotion of andere crème/emulsie en plak de nieuwe elektroden volgens de instructie in het dagboek op uw bovenlichaam. Vermeld in het dagboek dat u de elektroden heeft vervangen nadat u zich heeft gewassen. Vermeld ook de dag en het tijdstip waarop u dit heeft gedaan.

TIP Alvorens de elektroden los te maken kunt u de locatie van de elektroden markeren met een balpen zodat u ze na het douchen eenvoudig op dezelfde locatie kunt terugplaatsen.

Aanbrengen van de ECG recorder

Wanneer u bij de assistente komt om de recorder aan te laten sluiten, zal zij u vragen om uw bovenlichaam te ontbloten. De recorder is namelijk verbonden met elektroden die de assistente op uw blote borst moet plakken. Bij mannen kan het nodig zijn om wat borsthaar weg te scheren. De recorder zelf draagt u in een speciaal daarvoor bestemd tasje. U heeft verder geen last van de recorder en kunt gewoon doen wat u altijd doet.

Markeer uw klachten

Bij een langdurige registratie van 1 tot 2 weken, vragen we u of u uw klachten waarvoor u naar de huisarts bent gegaan wilt markeren.

Dat betekent dat u op het moment dat u last krijgt, zo snel mogelijk op de blauwe knop van de ECG recorder drukt. Hiermee markeert u het moment van uw klacht in het ECG.

Doe dit indien mogelijk iedere keer dat u een klacht heeft en noteer gelijk in uw dagboekje: datum, tijdstip, soort klacht en waar u op dat moment mee bezig was.

De recorder registreert continu uw hartritme. Ook indien het u onverhoopt niet lukt bij een klacht iedere keer op de knop te drukken, zal de onregelmatigheid toch geregistreerd worden en in de analyse zichtbaar zijn.

Losraken van de elektroden

Pas op dat de elektroden (plakkers) niet los raken. Is dit toch het geval, plak de elektroden dan weer opnieuw vast volgens de instructies in het dagboek. Noteer in uw dagboek duidelijk wanneer en hoe laat de elektroden zijn losgeraakt en weer vastgeplakt. Dit is van belang bij het beoordelen van de resultaten uit de metingen.

TIP U kunt een verband pleister over de plakker heen plakken en daarmee de elektroden extra op de huid fixeren.

Let extra op

Gebruik op de dag de recorder aangesloten wordt geen bodylotion, zonnebrandcrème of andere crème of olieachtig product. Op uw bovenlichaam worden elektroden geplakt die uw hartslag registreren.

Wanneer uw huid ‘vet’ is laten de elektroden los en is een goede registratie niet mogelijk.

Waarom een dagboek bijhouden?

Het is voor het resultaat heel belangrijk dat u tijdens het onderzoek ook het dagboekje bijhoudt dat u van de assistente heeft meegekregen. Noteer hierin nauwkeurig wanneer u wat doet en wanneer u welke klachten krijgt met vermelding van datum en tijdstip.

Zo kan uw arts, in combinatie met de resultaten uit het ECG, zien of er een relatie is tussen bepaalde activiteiten en uw klachten.

Laat de ECG recorder dicht

Maak de ECG recorder nooit open. Er ontstaat gemakkelijk storing en het apparaat kan beschadigen.

Extra elektroden

Naast de ECG recorder en het dagboek krijgt u, afhankelijk van de opnameperiode, een aantal setjes elektrodeplakkers mee naar huis. Deze kunt u opnieuw op uw borst bevestigen nadat u zich heeft gewassen.

Terugbrengen van de ECG recorder

Na de onderzoeksperiode kunt u thuis zelf de elektroden verwijderen. De assistente heeft verteld hoe u dit kunt doen. Lever de ECG recorder en het dagboek op de afgesproken datum en tijd weer in bij uw arts. Vervolgens gaan we het ECG analyseren. Als de uitslag bekend is zal uw arts contact met u opnemen om de uitslagen en eventuele vervolgstappen te bespreken.

Vraag de assistente om hulp

De assistente zal naast het aansluiten van de ECG recorder uitleggen hoe het onderzoek verloopt, hoe u eventueel uw klachten kunt registreren en wanneer u de ECG recorder en het dagboek moet terugbrengen.

Wij zijn ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd