Privacy statement

Hartis Telezorg is verantwoordelijk voor de gegevens die wij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken. De verwerking van gegevens vindt plaats in opdracht van een zorgaanbieder. In de meeste gevallen is dit uw huisarts. U heeft deze zorgaanbieder expliciet toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens.

In lijn met de huidige wet- en regelgeving vindt Hartis het belangrijk u duidelijk te informeren over onze dienstverlening en de bijkomende gegevensverwerking. Om die reden heeft Hartis dit Privacy statement vormgegeven.

 

Doel gegevensverwerking

Hartis Telezorg verwerkt uw gegevens voor de beoordeling van Hartritmediagnostiek. Uw gegevens worden alleen voor dit doel verwerkt. Hartis zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij Hartis daartoe een wettelijke verplichting in heeft. De gegevens worden verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

 

Type gegevens

Voor uitvoer van de dienstverlening, verwerken wij de volgende gegevens:

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Geslacht
  • geboortedatum
  • BSN
  • Verzekerde gegevens
  • Medicatie
  • Medische indicatie

Beveiliging

Hartis heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking hiervan tegen te gaan.

Hartis werkt conform de internationale-en nationale standaard voor informatiebeveiliging, beter bekend als de NEN 7510 en ISO 27001. Om dit aan te tonen heeft Hartis zich hiervoor laten certificeren.

 

Rechten van de betrokkene

U heeft als patiënt recht op inzage van uw persoonsgegevens die Hartis verwerkt. Naast dit recht heeft u tevens de mogelijkheid om uw gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Indien u gebruikt wenst te maken van deze rechten, verzoeken wij u die kenbaar te maken bij uw zorgaanbieder. Hartis handelt namelijk in opdracht van uw zorgaanbieder. Uw zorgaanbieder zal de aanvraag behandelen binnen vier weken na ontvangst.

Bent u zorgaanbieder en heeft u een verzoek van een patiënt ontvangen? Vraag dan via privacy@hartis.nl een formulier “Verzoek inzake Persoonsgegevens” aan. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst een reactie.

 

Bewaartermijn

Hartis hanteert een bewaartermijn van vijf jaar, dit in verband met eventuele nacontroles van zorgverzekeraars. Uw zorgaanbieder heeft een bewaartermijn van minimaal 15 jaar, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Na vijf jaar worden de gegevens die bij Hartis bekend zijn geanonimiseerd.

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie over cookies: cookiestatement. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere diensten. Het gebruik van een volledig IP adres is door ons geblokkeerd.

 

Contactpersoon gegevensverwerking

Heeft u vragen, opmerkingen, klachten of tips omtrent de gegevensverwerking die Hartis uitvoert? Dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij onze Functionaris Gegevensbescherming: privacy@hartis.nl. Eventueel is het mogelijk een melding of klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Wijziging Privacyverklaring

Hartis behoudt zich het recht dit privacy statement te wijzigen. De privacy statement is online beschikbaar voor inzage en kan op ieder gewenst moment geraadpleegd worden om zicht te krijgen op eventuele wijzigingen.

 

V15052019